Skuteczny manager

Od managera w dzisiejszych czasach oczekuje się multifunkcyjności. Z założenia to osoba o silnym charakterze, która poradzi sobie z każdą, łatwą i trudną, sytuacją. Ktoś, na kogo zawsze można liczyć. To również osoba świadoma, że motywacja jest fundamentem sukcesu, a więc dba o ten obszar ze szczególnym naciskiem.

My i On

Nie zawsze wszystko dzieje się po naszej myśli. Mimo najszczerszych chęci i dobrych intencji, nasi podwładni, dyrektorzy działów, handlowcy, nie słuchają naszych „dobrych rad”. Często robią „po swojemu”, z różnym tego skutkiem. W niniejszym artykule przedstawiamy, jakie błędy często popełniają młodzi liderzy i jak nie dopuścić do sytuacji: My i On.

Podejmowanie decyzji

Jako manager codziennie podejmujesz wiele decyzji, a one nie zawsze są łatwe. Często od Ciebie zależne są losy ludzi i firmy. Zastanawiasz się, jak to udźwignąć? Przeczytaj poniższy artykuł i przekonaj się, że już nigdy nie podejmiesz złej decyzji.

Feedback

Organizujesz regularne zebrania, podczas których omawiane są zrealizowane dotychczas plany i stawiane kolejne cele? Wiesz, że sposób, w jaki je przeprowadzasz, ma ogromne znaczenie? Spotkania z pracownikami to wartościowy feedback i badanie realnego statusu organizacji. Są też okazją, żeby wzmocnić osiąganie targetów, przekazując pracownikom informacje, jak działają ich metody pracy i co jest bardziej lub mniej skuteczne z punktu widzenia lidera.

Motywacja a zarządzanie

Motywacja od lat postrzegana jest jako nieodłączny element zarządzania zasobami ludzkimi. I nie mówimy tu bynajmniej o wynagrodzeniu i premii. Motywacja to codzienność. Wszystko, co robimy, wpływa na motywację pracownika. Nie chcemy, żeby ten artykuł był kolejnym o wszystkim i niczym, ale przedstawiał wartości, jakie płyną z właściwego motywowania swoich podwładnych. Każdy…

Menedżer a kompetencje miękkie

Wiele mówi się o kompetencjach miękkich. Jedni uważają, że są niezbędne, by odnaleźć się w świecie biznesu, inni natomiast wciąż wyrażają swoje negatywne opinie, co bywa niepokojące. Nierzadko zdarza się, że ci drudzy są odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym motywację pracowniczą, a także dążenie osiągania celów organizacji.

Efekty sprzedaży nie są zadowalające

Trudność z pozyskiwaniem nowych klientów

Pracownicy nie biorą odpowiedzialności

Pracownicy tłumaczą się brakiem czasu

W firmie jest duża rotacja pracowników

Pracownikom brakuje motywacji do pracy

Menadżerowie nie delegują lub nie egzekwują zadań

Bo wszystko zaczyna i kończy się na ludziach…

Naszą misją jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z ludźmi. Kreujemy właściwe postawy w środowisku pracy i rozwijamy kompetencje pracowników, pomagając firmom osiągać założone efekty.

 • Rozeznanie

  Najpierw musimy dobrze poznać Ciebie i Twoją firmę.
 • Identyfikacja problemu

  Rzeczywisty problem nie zawsze rzuca się w oczy. Przyglądamy się i znajdujemy źródło Twoich zmartwień.
 • Opracowanie rozwiązania

  Nie rzucamy gotowymi pomysłami z rękawa. Opracowujemy je specjalnie dla Ciebie w odniesieniu do konkretnej sytuacji.
 • Wdrożenie

  Przystępujemy do działania. Wspólnie pozbywamy się źródła problemu poprzez szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej i całych zespołów.

Kim jest Wojciech Gabryelczyk?

Przedsiębiorcą, doradcą biznesowym, trenerem i inspiratorem zmian. Człowiekiem od rozwiązywania problemów, z jakimi stykają się prezesi, właściciele firm, menadżerowie oraz handlowcy. Pomaga tym, którzy w codziennej pracy z ludźmi napotykają przeszkody uprzykrzające im drogę do zawodowego sukcesu.

Jest ponadto autorem innowacyjnego systemu zarządzania operacyjnego Supporting™, który polega na wpływaniu na wartości i postawy pracowników. Prowadzi również bliźniaczą działalność Gabryelczyk Business Recruitment, w ramach której wspiera zarządy firm w prowadzeniu skutecznej rekrutacji na stanowiska managerskie i wyższego szczebla.

Zachęcamy
do kontaktu