2 elementy skutecznego zarządzania

Sporo mówi się o tym, jak zarządzać zasobami ludzkimi w firmie. Wielokrotnie zwraca się uwagę na komunikację – jako jednego z najważniejszych czynników wpływających na sukces organizacji. Tylko na czym to właściwie polega? Wydaje się, że komunikować potrafi każdy, na swój sposób. I w tym rzecz – żeby ten sposób był właściwy.

management
zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem to ogromne wyzwanie, zarówno dla samych właścicieli, jak i oddelegowanych do tej roli managerów. Czynników, które trzeba wziąć pod uwagę każdego dnia, jest tak wiele, że nie sposób skupić się na wszystkich jednocześnie. Są jednak 2 elementy, które stanowią fundament zarządzania: bezpieczeństwo i poczucie sensu.

Pewnie niejednokrotnie spotkałeś się z sytuacją, kiedy Twoi znajomi opowiadali o porywczym szefie, który tylko wydaje polecenia lub mówi w sposób zrozumiały jedynie dla siebie. Efektów w pracy brak, ludzie są zestresowani, atmosfera coraz mniej przyjemna. Jeden wielki chaos. Jeśli wyraźnie nie powiemy pracownikom, jaka jest sytuacja firmy, zarówno wewnątrz, jak i w odniesieniu do konkurencji, i jaka jest ich rola w organizacji, będą zdemotywowani i zagubieni. 

Rynek wciąż przechodzi metamorfozę i z tego powodu przynajmniej raz na jakiś czas członkowie zespołów organizacji różnych branż czują się zagrożeni. Managerowie muszą stale dopasowywać się do zmian i stawać na wysokości zadania, żeby zapewnić ciągły rozwój przedsiębiorstw i pozytywnie wpływać na motywację pracowniczą, tym samym zachowując płynność transakcji przynoszących zyski. Jeśli zachowanie przełożonych i stosowane komunikaty sprawiają, że ludzie czują się bezpiecznie, stabilnie i wiedzą, że ich praca ma sens, można stwierdzić, że regularnie odnoszą zawodowy sukces.

Bezpieczeństwo

Tego potrzebują pracownicy, wszyscy. Chcą wiedzieć, że ich pozycja w firmie nie jest zagrożona, a jeśli jest – powinni wiedzieć dlaczego, żeby mieli szanse zmienić swoje postępowanie i poprawić wyniki. Również z drugiej strony – jeśli czują brak zdecydowania przełożonych, chwiejność w działaniach, ciągłe zmiany zdania, które wyraźnie dają wrażenie destabilizacji, będą zestresowani i mniej efektywni. Zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa bezpośrednio wpływa na ich zaangażowanie i motywację do pracy.

Poczucie sensu

Drugim tak bardzo ważnym elementem zarządzania jest komunikowanie pracownikom, że są potrzebni. Powinni wiedzieć, że to, co robią dla organizacji, jest przydatne. Że są akceptowani. W jaki sposób można to wyrazić? Poprzez gesty, słowa – rozmowy, stosunek do wykonywanych przez podwładnych zadań.

Komunikacja jest tematem bardzo szerokim i dotyczy 3 płaszczyzn:

  • przepływu informacji w firmie,
  • stosowania jasnych i czytelnych komunikatów (w tym używanie języka zrozumiałego dla wszystkich pracowników firmy),
  • wyraźnego komunikowania, że każdy człowiek jest tak samo ważny i potrzeby w naszej organizacji i bez niego nie da się osiągać założonych celów.

Jeśli pracownik wie, że jego praca ma sens, że to, w co się angażuje, jest częścią czegoś większego, czuje się bezpieczny. Te 2 elementy zawsze idą w parze.

Konflikt w zespole Skuteczny manager

Zachęcamy
do kontaktu