Dobry menedżer – to znaczy?

Jak zarządzać zespołem i robić to dobrze? Czy wystarczy być stanowczym i pewnym siebie? Oklepane frazesy niewiele tu pomogą, dlatego zapraszamy po kilka szybkich konkretów na temat dobrego managementu.

Kluczowa sprawa: menedżerem jesteśmy nie dla siebie, tylko dla zespołu, którym zarządzamy. A skoro tak, to znaczy, że musimy zadać sobie pytanie, czego nasi ludzie od nas oczekują. Co powinniśmy im dawać i kim dla nich być, żeby spełniać się w roli przełożonego? Jest kilka takich rzeczy.

Cechy dobrego menedżera

Zespół oczekuje od swojego menedżera przede wszystkim tego, że zapewni im:

  • poczucie bezpieczeństwa i stabilności – jeśli przełożony czuje się niepewnie w swojej pracy, to trudno, żeby jego podwładni czuli co innego,
  • przekonanie, że to, co robią, jest ważne i ma sens dla firmy – gdy tego zabraknie, będą zdemotywowani, przez co ich praca stanie się mniej wydajna,
  • przejrzystość w kwestii obowiązków, czyli właściwie sformułowanych procesów.

Ostatni z wymienionych czynników, od których zależy powodzenie przełożonego (a także całego zespołu), może okazać się dla szefa największym wyzwaniem, jednak bez tego praca jego ludzi będzie bezowocna. Dobry menedżer powinien zbudować procesy w firmie (lub w dziale, któremu przewodzi), tzn. jasno i precyzyjnie określić, kto czym się zajmuje, jakie są jego zadania i w jakim czasie mają zostać wykonane.

Jak zarządzać dobrze zespołem jako menadżer - GB-progress

Co zaś tyczy się sposobu wykonywania zadań. Pamiętajmy o tym, o czym była mowa w poprzednim tekście:

Rolą menedżera w firmie nie jest robienie lepiej tego samego co jego podwładni.

Nie należy więc narzucać im swoich nawyków i rozwiązań. Warto dawać im rady, jeśli ich potrzebują, podpowiadać pewne rzeczy, o ile mamy doświadczenie, które nam na to pozwala. Jednak nie można prowadzić ich za rękę i ograniczać zbyt mocno pola działania. Nie procentuje również pokazywanie przez menedżera, że jest lepszy od swoich ludzi – to zawsze działa destrukcyjnie, nigdy motywująco.

jak być dobrym menadżerem - GB-progress

Jak być dobrym menedżerem?

Dobry menedżer nie powinien się bać, że jego decyzje nie zostaną zrozumiane lub że ktoś je podważy. Fakt faktem – w tej roli zdecydowanie przydaje się pewność siebie, o której wspomnieliśmy na początku. Jednak musi ona iść w parze z umiejętnościami:

  • podejmowania decyzji,
  • delegowania zadań i…
  • …rozumienia ludzi.

Nie należy wywierać na pracownikach zbyt dużej presji. Jeśli ktoś ociąga się z wykonaniem zadania, zamiast pytać: „Dlaczego jeszcze tego nie zrobiłeś?”, lepiej sformułować pytanie inaczej, np. „Na kiedy planujesz zrobienie tego?”. Odpowiedź na „dlaczego?” w tym przypadku i tak nic nie da. Szef nadal będzie niezadowolony, bo zadanie nie zostało jeszcze wykonane, a pracownik zestresowany lub co gorsza z poczuciem winy. Przypomnijmy się więc stanowczo, ale bez pretensji.

Zadaniem dobrego menedżera jest też zapobieganie konfliktom w zespole oraz odpowiednie reagowanie, gdy te się pojawią. Ale to już temat na następny raz.

Chcesz być dobrym menedżerem
lub potrzebujesz takiego wyszkolić?
Dobrze, że nas znalazłeś!

Najczęstsza przyczyna konfliktów w zespole. Przeciwdziałaj temu! Młody menedżer w firmie – jak nie sparzyć się na starcie?

Zachęcamy
do kontaktu