Feedback

Organizujesz regularne zebrania, podczas których omawiane są zrealizowane dotychczas plany i stawiane kolejne cele? Wiesz, że sposób, w jaki je przeprowadzasz, ma ogromne znaczenie? Spotkania z pracownikami to wartościowy feedback i badanie realnego statusu organizacji. Są też okazją, żeby wzmocnić osiąganie targetów, przekazując pracownikom informacje, jak działają ich metody pracy i co jest bardziej lub mniej skuteczne z punktu widzenia lidera.

feedback, informacja zwrotna

Feedback można uzyskać poprzez:
– rozmowy face to face,
– zebrania teamu,
– ankiety pracownicze jawne lub anonimowe.

Jeśli chcesz mieć kontrolę nad tym, co faktycznie dzieje się w Twojej firmie i sprawdzić, czy na pewno jest tak, jak Ci się wydaje, poproś swoich pracowników o wyrażanie opinii na temat trwających projektów, atmosfery w miejscu pracy. Najlepszym sposobem są niewątpliwie rozmowy, podczas których nierzadko powstaje wiele nowych wątków do przegadania. Dzięki temu pojawia się okazja, by rozwiązać bieżące konflikty lub napięcia powstałe przez minione tygodnie pracy. Jednak wtedy niezwykle istotne jest, aby nikogo nie oceniać i być obiektywnym względem wypowiedzi, ponieważ pracownicy: mogą mieć zupełnie inną motywację do pracy lub odmienne wartości powodujące wzajemne nierozumienie.

Ankiety anonimowe pozwalają pracownikom wyrazić swoje wszystkie pozytywne i negatywne emocje. Jako że można się tylko domyślać kto i co napisał, ludzie pozwalają sobie na więcej i dają upust słowom. Czują się anonimowi, a dzięki temu są skłonniejsi mówić prawdę na temat sytuacji w firmie, relacjach między kolegami czy potrzebach, jakie ma dany dział. Ankiety jawne mają sens tylko wtedy, gdy pracownicy chcą się wykazać wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Feedback to nieodłączna część rozwoju osobistego. Dzięki temu, że wymieniamy się wiedzą, spostrzeżeniami, często osobistym doświadczeniem, możemy stawać się lepsi. Informacja zwrotna przekazana w sposób delikatny i umiejętny najczęściej powoduje pozytywne zmiany. Jest również elementem skutecznej komunikacji. Pozwala wyciągać wnioski i udoskonalać siebie i swój team. Trzeba jednak rozróżnić prawdziwy feedback od negatywnej i niekonstruktywnej opinii. 

Rzeczowy feedback regularnie przekazywany pracownikom pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ już na etapie rozmowy niweluje potencjalne błędy. Jeśli się tego nie robi, problemy się nawarstwiają, co przyczynia się do powstania poważnych problemów w organizacji. Informacja zwrotna powinna być konkretna, motywująca i odnosić się do konkretnych sytuacji, nie do ogółu.

Feedback działa też w drugą stronę. Podczas zebrań z pracownikami, warto ich posłuchać. Najczęściej sami wyciągają trafne wnioski, obserwują otoczenie, chcą się wykazać i czuć częścią organizacji. 

Wnioski? Słuchajmy się wzajemnie i wspierajmy. Cel zawodowy jest zawsze jeden – osiągać sukcesy!

Podejmowanie decyzji Motywacja a zarządzanie

Zachęcamy
do kontaktu