Menedżer a kompetencje miękkie

Wiele mówi się o kompetencjach miękkich. Jedni uważają, że są niezbędne, by odnaleźć się w świecie biznesu, inni natomiast wciąż wyrażają swoje negatywne opinie, co bywa niepokojące. Nierzadko zdarza się, że ci drudzy są odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym motywację pracowniczą, a także dążenie osiągania celów organizacji. 

Kompetencje miękkie, menedżer, managr

Kompetencje miękkie to swego rodzaju zbiór nabytych przez lata nawyków i umiejętności wspieranych cechami osobowościowymi oraz psychofizycznymi. Dzięki nim osiąga się wysokie wyniki w pracy, a poprzez efektywne działanie buduje się swoją pozycję i autorytet na stanowiskach średniego i wysokiego szczebla. Kompetencje w kontekście zarządzania w organizacji można podzielić na: społeczne (wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w grupie, rozwiązywanie bieżących problemów, wyrozumiałość, komunikatywność) i personalne (pewność siebie, umiejętność zarządzania sobą w czasie, wysoka odporność na stres). 

Kiedyś znaczny nacisk kładziono na doświadczenie zawodowe, znajomość branży lub produktu, dziś te elementy stanowią dodatek. Wielokrotnie natomiast kluczowe okazuje się posiadanie właściwej postawy, nastawienia do pracy, czy umiejętność motywowania innych. I nie mówimy tu o motywatorach w postaci finansowej, premiach czy innych źródłach materialnych. Dziś ceniona jest atmosfera w miejscu pracy, właściwe zarządzanie, relacje i komunikacja (ten ostatni czynnik najczęściej zawodzi i prowadzi do poważnych problemów w organizacji). 

Coraz częściej w świecie biznesu pojawia się określenie, że istotna dla menedżera jest elastyczność kompetencyjna. W dużej mierze polega ona na dostosowywaniu się do warunków panujących w organizacji, a zatem radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nieszablonowe myślenie, a także ponadprzeciętne rozumienie drugiego człowieka. Umiejętności te można podzielić na 3 podgrupy:

Know-Why

Menedżer, który wie, dlaczego wykonuje swoją pracę, jest świadomy siebie i swoich kompetencji, lepiej realizuje cele organizacji. Wie, jaką funkcję pełni w firmie, dzięki czemu skuteczniej i szybciej realizuje plany.

Know-Whom

Jasno zdefiniowany zakres obowiązków, wymagania i oczekiwania sprawiają, że menedżer wie, jak realizować cele strategiczne organizacji przy wykorzystaniu swoich kompetencji twardych i miękkich. Utożsamiając się z firmą, tworzy także sieć kontaktów, dzięki czemu bierze udział w ciekawych projektach branżowych.

Know-How

Połączenie kompetencji miękkich i specjalistycznej wiedzy sprawia, że menedżer wie, czemu wykonuje zadania i jaki jest ich cel. Dzięki temu świetnie sobie radzi realizując projekty, które wymagają współpracy całego zespołu. 

Posiadanie kompetencji miękkich, elastyczność kompetencyjna, zaangażowanie, samodzielność czy motywacja są dziś bardzo wysoko cenione. Wiele z nich można wypracować. Czasem wystarczy uświadomić sobie ich posiadanie, właściwie je nazywając i kontrolując podczas spotkań biznesowych czy codziennej pracy z drugim człowiekiem. Nie jest to łatwe zadanie, niemniej kompetencje miękkie są nieodzownym wsparciem umiejętności twardych, dlatego zaleca się, aby pielęgnować i rozwijać je w nie mniejszym stopniu niż specjalistyczną, fachową wiedzę. 

Motywacja a zarządzanie Menedżer nie popełnia błędów

Zachęcamy
do kontaktu