Sesje indywidualne lub grupowe dla handlowców poświęcone budowaniu pewności siebie

Brak wiary we własne możliwości, samokrytyka, natrętne myślenie o niepowodzeniu są prowodyrem braku pewności siebie oraz dyskomfortu emocjonalnego w zarządzaniu i kierowaniu zadaniami zespołu. Handlowiec, który przez niepewność siebie nie realizuje zadań postawionych przed nim, nie osiąga zamierzonego celu przez co jest nieefektywny.

Celem indywidualnego coachingu jest określenie obszarów, w których potrzebne jest wzmocnienie i rozwinięcie siebie. Pewność siebie jako bardzo ważny element osobowości wymaga utrwalenia i zakorzenienia, tym samym przełamując bariery, które wcześniej hamowały przed działaniem.

Ważnym aspektem sesji indywidualnych jest fakt, że prowadzone są przez wieloletnich praktyków w zarządzaniu, którzy skupiają się na praktycznych umiejętnościach, kompetencjach i wartościach.

Sesja indywidualna polega na wchodzeniu w interakcje z uczestnikiem, analizując konkretne sytuacje zawodowe.

Wsparcie w budowaniu strategii sprzedażowej – proces doradczy

Zachęcamy
do kontaktu