Szkolenie z przeprowadzania rekrutacji

Konieczność przeprowadzania procesów rekrutacyjnych wiąże się z posiadaniem umiejętności doboru odpowiednich osób na określone stanowiska, które postawą, zachowaniem oraz kompetencjami pasują do danego zespołu. Szkolenie ma na celu podnieść wiedzę merytoryczną managera, by potrafił zastosować ją w praktyce na każdym etapie procesu rekrutacyjnego.

Program

 • 1

  Znaczenie skutecznej rekrutacji dla firmy

 • 2

  Definiowanie stanowiska

 • 3

  Budowanie profilu idealnego kandydata

 • 4

  Nazwanie kompetencji istotnych dla całego procesu rekrutacji

 • 5

  Zbadanie kompetencji podczas rozmowy rekrutacyjnej

 • 6

  Podejmowanie decyzji

Korzyści dla uczestnika

 • 1

  Manager zdobędzie wiedzę z zakresu przeprowadzania procesu rekrutacji

 • 2

  Manager będzie potrafił określić postawę oraz motywację kandydata do pracy

 • 3

  Manager nabędzie umiejętność budowania profilu idealnego kandydata

 • 4

  Manager będzie potrafił kierować procesem rekrutacji od pierwszego etapu do ostatniego, zachowując odpowiednią etykę zachowania.

 • 5

  Manager szkolenia będzie w stanie dopasować pracownika do swojego zespołu oraz zadań

 • 6

  Manager zbuduje pewność siebie w sytuacjach wymagających prowadzenia trudnych rozmów rekrutacyjnych.

Efekt dla firmy

 • 1

  Zmniejszenie kosztów zatrudnienia

 • 2

  Ograniczenie rotacji pracowników

 • 3

  Krótszy czas rekrutacji

 • 4

  Pracownicy wyłonieni z procesu rekrutacji będą spełniali oczekiwania dostosowane do potrzeb firmy

 • 5

  Optymalizacja kosztów zatrudnienia i funkcjonowania firmy.

 • 6

  Zwiększenie efektywności wykonywanych zadań poprzez zatrudnienia właściwych osób na wyznaczone stanowiska

Warsztat dla menadżerów ze strategii budowania zespołu i umiejętnego zarządzania

Zachęcamy
do kontaktu