Szkolenie z zarządzania sobą w czasie

Rosnąca produktywność oraz znakomita organizacja czasu pracy są efektem właściwego zarządzania czasem w codziennym życiu zawodowym. Szkolenie ma na celu pomóc uczestnikowi w osiągnięciu wszechobecnej harmonii działań, nadania tempa oraz rytmu pracy opartego o racjonalne
gospodarowanie czasem.

Program

 • 1

  Czym jest zarządzanie czasem?

 • 2

  Metodologia planowania.

 • 3

  Zasada Pareto.

 • 4

  Planowanie czasu i jego etapy.

 • 5

  Plan a wydajność organizmu pracownika.

 • 6

  Pożeracze czasu.

 • 7

  Racjonalne gospodarowanie czasem.

 • 8

  Techniki priorytezacji.

 • 9

  Lista TO-DO.

 • 10

  Technika ABCD.

Korzyści dla uczestnika

 • 1

  Nabędzie umiejętność organizowania czasu pracy z nastawieniem na realizację wyznaczonych celów.

 • 2

  Będzie potrafił planować czynności uwzględniając swój plan dnia do indywidualnego rytmu pracy

 • 3

  Gospodarowanie czasem będzie realizował w oparciu o priorytezację zadań.

 • 4

  Uczestnik szkolenia dowie się, jak rezygnować z czynności niewłaściwych dla sprawności wykonywania wyznaczonych zadań.

 • 5

  Wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem.

Efekt dla firmy

 • 1

  Realizacja celów krótko i długoterminowych.

 • 2

  Wymierny wynik planów sprzedażowych i terminowe udzielenie wsparcia.

 • 3

  Planowe realizowanie zadań.

 • 4

  Wyższa jakość świadczonych usług.

 • 5

  Zaangażowanie pracowników w podejmowane działania.

 • 6

  Harmonia wykonywanych działań.

Warsztat z elementami coachingu z działania na efekt i budowania współpracy

Zachęcamy
do kontaktu