Warsztat z elementami coachingu z działania na efekt i budowania współpracy

Wszelkie działania podejmowane w przedsiębiorstwie mają na celu przyczynić się do osiągnięcia jakiegoś dobra. Dla prawidłowości realizacji zadań ważne jest, by wykonywanie ich było związane z wcześniej określonym efektem, jaki ma być uzyskany. Tym samym ważne jest dokładne skoncentrowanie się na każdej części wieloetapowego procesu, którego budowa nastawiona jest na osiągnięcie określonego efektu.

Program

 • 1

  Czym jest działanie na efekt?

 • 2

  Model EFEKT- CE.

 • 3

  Budowanie procesu dla efektu.

 • 4

  Określenie przebiegu działań.

 • 5

  Zaplanowanie i wdrożenie odpowiednich działań dla realizacji procesu.

 • 6

  Czym różni się działanie na efekt od działania procesowego.

 • 7

  Jak planować przez efekt i układać do tego proces.

Korzyści dla uczestnika

 • 1

  Zdobędzie umiejętność planowania procesu do konkretnych efektów jakie chce osiągnąć.

 • 2

  Zdobędzie umiejętność koncentracji na osiągnięciu celu, działając w oparciu „ efekty do osiągnięcia” zamiast „ zadania do wykonania”.

 • 3

  Będzie wiedział, w którym etapie procesu uczestniczy, a także za które zadania odpowiada.

Efekt dla firmy

 • 1

  Skrócenie procesów w organizacji.

 • 2

  Koncentracja pracowników na efekcie.

 • 3

  Jasno określone zadania i odpowiedzialności za nie.

Szkolenie z zarządzania sobą w czasie

Zachęcamy
do kontaktu