Warsztat z motywacji i rozwoju dla managera

Zaangażowanie w wykonywaną pracę to niezbędny element wpływający na wydajność zarówno managera, jak i zespołu pracowników, którymi kieruje. Poznanie narzędzi umożliwiających kreowanie przez managera motywacji w zespole pracowników to klucz do sukcesu. Warsztat uzupełnia wiedzę
managera, kierując go w stronę zarządzania opartego na wykorzystaniu mechanizmów motywacji, tym samym określając wagę rozwoju zawodowego w życiu zawodowym.

Program

 • 1

  Definicja i znaczenie zarządzania sytuacyjnego.

 • 2

  Teoria czterech ćwiartek.

 • 3

  Wpływ wartości pracowniczych na motywację i chęć rozwoju.

 • 4

  Coaching i jego istota.

 • 5

  Narzędzie coachingu dla poszczególnych Poziomów.

 • 6

  Zasady E D I C, jako zasady dobrego coachingu.

 • 7

  Zadawanie adekwatnych pytań.

 • 8

  Istota i znaczenie Feedback’u.

 • 9

  Źródło, rodzaje, budowanie oraz wdrożenie systemu motywowania w firmie.

Korzyści dla uczestnika

 • 1

  Manager nabędzie umiejętności zarządzania sytuacyjnego.

 • 2

  Manager pozna narzędzia, dzięki którym będzie w stanie wykorzystać swój potencjał, do realizacji celów, które są postawione przed nim i zespołem, którym kieruje.

 • 3

  Manager pozna wartości człowieka adekwatne do realizowanych zadań przez pracowników.

 • 4

  Manager będzie świadomy potrzeb innych pracowników.

 • 5

  Manager będzie pewny siebie w wykonywanych działaniach, tym samym będzie autorytetem dla zespołu.

 • 6

  Manager pozna wytyczne umożliwiające zmotywowanie zespołu do dalszych działań.

Efekt dla firmy

 • 1

  Zmotywowany Manager, który będzie umiejętnie egzekwował i rozdzielał zadania wśród zespołu.

 • 2

  Osiąganie efektów będąc nastawionymi na realizację działań.

 • 3

  Silny i zmotywowany zespół to redukcja kosztów obejmujących rekrutację i selekcję pracowników.

 • 4

  Terminowa realizacja wyznaczonych celów.

 • 5

  Poprawienie organizacji pracy.

Warsztat dla menadżerów z tworzenia procesów w organizacji

Zachęcamy
do kontaktu