Wsparcie w budowaniu strategii sprzedażowej – proces doradczy

Proces sprzedaży, który jest prowadzony w oparciu o zbudowaną wcześniej strategię sprzedażową, umożliwia osiągać wymierne wyniki w prowadzonym biznesie. Proces doradczy wspiera w kreowaniu strategii sprzedażowej opartej na wieloetapowym rozplanowaniu działań, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące potrzeb oraz oczekiwań firmy, opracowaniu i określeniu interakcji z potencjalnym klientem, planowaniu kontaktów z odbiorcą, jak zachęcić i zaangażować interesariusza w produkt oraz jak być przewagą na konkurencyjnym rynku, by celem było domknięcie sprzedaży.

Ważnym aspektem procesu doradczego jest fakt, iż prowadzone jest przez wieloletnich praktyków, zajmujących się sprzedażą, którzy skupiają się na wsparciu klienta w kształtowaniu strategii sprzedażowej na każdym etapie. Podczas procesu doradca wchodzi w interakcje z uczestnikiem, w których analizuje jego potrzeby i oczekiwania, określane są priorytety oraz sposoby działania w czynnościach zawodowych.

Korzyści dla uczestnika

 • 1

  Nauczy się budować wieloetapową strategię sprzedażową

 • 2

  Będzie potrafił jasno nazwać swoje potrzeby i oczekiwania względem procesu sprzedaży

 • 3

  Nabędzie umiejętność określania terytorium sprzedażowego

 • 4

  Będzie potrafił budować właściwą interakcję z klientem

 • 5

  Zwiększy skuteczność sprzedaży, tym samym będzie realizował targety

Warsztat z budowania relacji Sesje indywidualne lub grupowe dla handlowców poświęcone budowaniu pewności siebie

Zachęcamy
do kontaktu