Skuteczny manager

Od managera w dzisiejszych czasach oczekuje się multifunkcyjności. Z założenia to osoba o silnym charakterze, która poradzi sobie z każdą, łatwą i trudną, sytuacją. Ktoś, na kogo zawsze można liczyć. To również osoba świadoma, że motywacja jest fundamentem sukcesu, a więc dba o ten obszar ze szczególnym naciskiem. 

Skuteczny manager

W nowoczesnych organizacjach pojęcie monitoringu motywacji pracowniczej przestaje zadziwiać. Przedsiębiorcy, prezesi, managerowie, zdali sobie sprawę, że jeśli tego elementu brakuje, bardzo ciężko jest rozwijać pozostałe obszary w firmie. Brak motywacji to również brak zaangażowania, chęci do pracy. Z tego powodu realizacja celów staje się trudna, czasem nawet niewykonalna. Pracownicy przestają się starać, a co się z tym wiąże, mimochodem pojawia się negatywna opinia dotycząca działań wewnątrz naszej organizacji. Ty też zastanawiasz się, jak nad tym wszystkim zapanować?

Przede wszystkim – zacznij od siebie. Zapewnij sobie komfort psychiczny i uwierz w swoje możliwości. Skuteczny manager to osoba pewna siebie, która zna swoje wartości i między innymi na ich podstawie buduje swoją pozycję. Wykazuj się postawą godną zaufania, tzn. podejmuj decyzje bez zawahania, działaj, analizuj, reaguj. 

Jednym z podstawowych zadań managerskich jest sprawianie, by zespół czuł się bezpiecznie. Nie wystarczy zapewnić ludzi, że dobrze wiesz, co robisz. Oni muszą to widzieć. 

Dowody skuteczności

  • Bieżące reagowanie na powstałe problemy i rozwiązywanie ich.
  • Wizja spójna ze strategią firmy, z którą wiąże się misja realizowana przez pracowników.
  • Zaspokajanie osobistych potrzeb i ambicji naszych podwładnych.

Do powyższej listy warto jeszcze dodać stawanie murem za swoim teamem, czyli branie odpowiedzialności za powstałe w wyniku działań konsekwencje. Niezrzucanie winy na poszczególne działy czy osoby, ale wsparcie mentalne i próba zrozumienia, z czego wynika problem. 

Wiele z tych elementów jest bardzo trudnych i każdy musi wypracować własną strategię pracy z drugim człowiekiem. Dzięki temu można poprawiać, zmieniać lub zrezygnować z pewnych działań.  Poza tym ludzie lubią czuć, że są częścią czegoś dużego. Chcą mieć poczucie, że ich praca przynosi wymierne korzyści i jest doceniana. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest, by szanować siebie wzajemnie i nie dawać ponieść się emocjom w chwilach kryzysu. Racjonalne podejście do sprawy pozwala uniknąć poważnych, negatywnych skutków, w tym zwolnień, złej opinii o firmie czy konfliktów wewnątrz organizacji. 

2 elementy skutecznego zarządzania My i On

Zachęcamy
do kontaktu