Podejmowanie decyzji

Jako manager codziennie podejmujesz wiele decyzji, a one nie zawsze są łatwe. Często od Ciebie zależne są losy ludzi i firmy. Zastanawiasz się, jak to udźwignąć? Przeczytaj poniższy artykuł i przekonaj się, że już nigdy nie podejmiesz złej decyzji.

podejmowanie trudnych decyzji managerskich

Managerowie są sercem każdej organizacji. Wiele osób wyobraża sobie, że gdy obejmie stanowisko zarządcze, zmienią się jego zawodowe losy. W zasadzie tak jest, bo zmienia się wszystko. Koledzy z pracy przestają być kolegami, a zaczynają być podwładnymi – zwłaszcza gdy objęcie stanowiska poprzedził awans. Szef wymaga więcej niż zwykle – relacja już nie jest taka sama i nie tak swobodna, jak dotychczas. Zmienił się też zakres obowiązków. Jak więc podejmować decyzje, żeby każdy był zadowolony? 

Podejmowanie decyzji to nic innego jak wybór właściwego kierunku działania. Zapytasz pewnie, skąd wiadomo, jaki jest właściwy. Decyzje bardzo często podejmujemy pod wpływem emocji lub intuicji, jednak ich fundamentem są zawsze: doświadczenie, wiedza, analiza sytuacji. Kiedy decydujemy się na jakieś działanie, bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność i wynikające z niego konsekwencje. W tej danej chwili wybieramy najlepszą z możliwych według nas opcji i to jest właściwe. 

Dobre i złe decyzje

Ważnym elementem w czasie podejmowania decyzji jest bycie za nią pewnym, tzn. kiedy podejmujemy konkretne działanie i informujemy pracowników o tym, w jaki sposób będziemy funkcjonować w najbliższej przyszłości, spodziewamy się tego, co nastąpi. A wiemy, co to będzie, ponieważ jesteśmy nauczeni doświadczeniem lub bacznie obserwowaliśmy otoczenie i wnikliwie analizowaliśmy jego treść. Zdarza się też tak, że musimy podjąć ryzykowną decyzję pod wpływem chwili, bez wspomnianego powyżej zaplecza wiedzy. I jeśli wtedy skutki będąc niezadowalające, przynajmniej wiemy, co trzeba zmienić.

Pamiętaj – ważniejsze jest działanie niż sam proces podejmowania decyzji.

Obie te sytuacje pokazują, że nie można podjąć złej decyzji. Pewność siebie, odwaga, decyzyjność, odpowiedzialność – te elementy sprawiają, że czujemy się silniejsi, a tym samym budujemy pozycję lidera i podejmujemy coraz trudniejsze decyzje – jednocześnie pnąc się po szczeblach managerskiej kariery.

Niepodejmowanie żadnych decyzji powoduje regres, natomiast każde nowe działanie to progres. Jeśli popełnimy błąd, możemy go naprawić. Jeśli nic nie zrobimy, nie mamy żadnego pola manewru.

Jedna rada, jak zostać dobrym managerem?
Podejmuj decyzje!

Idź do przodu i ciesz się swoim sukcesem. Bądź odważnym i zdecydowanym managerem!

My i On Feedback

Zachęcamy
do kontaktu