Jaki wpływ ma właściciel na relacje między pracownikami?

Rola właściciela firmy nie sprowadza się wyłącznie do spraw biznesowych i formalnych. Od osoby decyzyjnej, stojącej na samej górze hierarchii przedsiębiorstwa, zależy dużo więcej. W tym przede wszystkim sposób, w jaki kształtują się relacje między pracownikami. Kultura organizacyjna – bo o niej mowa – zawsze zainicjowana jest przez właściciela danego przedsiębiorstwa.

relacje

Kulturą organizacyjną nazywa się pewien wzorzec zachowań, norm i wartości, które obowiązują w firmie. To swego rodzaju zbiór zwyczajów i sposób myślenia podzielany przez wszystkich pracowników – przynajmniej w założeniu. Niestety nie każda firma posiada jasną i przez wszystkich respektowaną kulturę organizacyjną. Często wynika to z faktu nieświadomości pracowników. Nie wiedzą, że są jej uczestnikami, a wiele kwestii jest nieomówionych i pozostaje w domysłach. 

Właśnie dlatego mówi się, że dana organizacja ma wysoką lub niską kulturę. Im bardziej deklarowane wartości są przestrzegane w praktyce, tym lepiej funkcjonuje cały organizm, jakim jest przedsiębiorstwo. Jednak aby móc się do nich dostosować, najpierw trzeba zadbać o to, by taki firmowy „kodeks” (pisany lub niekoniecznie) w ogóle zaistniał.

Kultura organizacyjna a relacje między pracownikami

Właściciel firmy ma znaczny wpływ na kulturę organizacyjną, a więc i na jakość relacji między pracownikami, poszczególnymi szczeblami w hierarchii czy działami w firmie. Z tego względu szef powinien być pewien, jakich pracowników chce mieć w swoich szeregach, zwracać uwagę nie tylko na ich kompetencje stanowiskowe, lecz także na postawy, jakie przejawiają w codziennej pracy.

Dotykamy tutaj sfery bardzo ważnej w kontekście zarządzania firmą. Umiejętności i doświadczenie pracowników są ważne, ale pamiętajmy, że pewnych rzeczy zawsze można się nauczyć w praktyce. 

Z postawami natomiast jest o wiele trudniej – nie są tak podatne na zmianę jak kompetencje.

Warto wziąć to pod uwagę także w przypadku rekrutacji pracowników do firmowej drużyny. Miej świadomość, że nowo zatrudnione osoby będą kontynuowały i w dużej mierze kształtowały kulturę organizacji, którą zarządzasz. Zadbaj o to, by Twoja praca potęgowała, a firma umacniała swoją pozycję z każdym kolejnym pracownikiem. 

Jak kształtować dobre relacje w organizacji?

W biznesie jak w życiu – relacje układają się dobrze pod warunkiem, że pracownicy są właściwie dobrani pod względem osobowości. Zadaniem szefa jest przede wszystkim ustalenie jasnego zakresu obowiązków w taki sposób, by poszczególne zlecenia nie mieszały się między zatrudnionymi osobami. Każdy musi wiedzieć, czego się od niego oczekuje, aby uniknąć nieporozumień. 

Ustalenie zasad komunikacji bazujących na wzajemnym szacunku i zrozumieniu – to jeden z ważniejszych elementów budowania relacji. Jeśli jesteś szefem, dopilnuj tego. Wtedy będziesz mieć pewność, że przepływ informacji między Twoimi pracownikami przebiega prawidłowo.

Jeśli napotkałeś problem z relacjami w Twojej firmie,
skontaktuj się z nami. Wiemy, jak Ci pomóc!

Poznaj 7 typów klientów w relacji B2B Pewny siebie menedżer zarządzający. Jak nim zostać?

Zachęcamy
do kontaktu